MENÜ MENÜ  

cover

Perspektiven eines Dialogs. Studien zu deutsch-polnischen Transferprozessen im religiösen Raum

Thematicon, Bd. 28

Aleksandra Chylewska-Tölle (Hrsg.)

ISBN 978-3-8325-4300-6
296 Seiten, Erscheinungsjahr: 2016
Preis: 45.00 €
Perspektiven eines Dialogs. Studien zu deutsch-polnischen Transferprozessen im religiösen Raum
Der vorliegende Band stellt den Briefwechsel zwischen den deutschen und polnischen Bischöfe von 1965 sowie seine Wirkung in den breiteren Kontext des deutsch-polnischen Kulturtransfers im religiösen Raum; präsentiert werden Erfolge, Schwierigkeiten und Zukunftsperspektiven der deutsch-polnischen Nachbarschaft im kirchlichen Bereich. In den einzelnen Beiträgen werden die drei Aspekte der Religiositätsformen, des innerkirchlichen Wandels und des Verhältnisses zwischen Religion, Gesellschaft und Kultur miteinander verbunden. Ausgangspunkt für die hier präsentierten Studien ist die Betrachtung der Kirche als Institution kultureller Transferprozesse. Der Bogen spannt sich von grundsätzlich historischen und (religions-)soziologischen über religions-, kultur- und literaturwissenschaftliche Reflexionen bis hin zu Beiträgen aus dem theologischen Bereich.

Niniejszy tom podejmuje problematykę umiejscowienia wymiany listów między biskupami polskimi i niemieckimi z 1965 roku oraz jej oddziaływania w szeroko pojętym kontekście polsko-niemieckiego transferu kulturowego w przestrzeni religijnej. W centrum rozważań znajduje sęi refleksja nad przebytą do tej pory drogą pojednania między Niemcami i Polakami – nad sukcesami, trudnościami, a także perspektywami na przysłzość dla polsko-niemieckiego sąsiedztwa z perspektywy Kościoła. W zamieszczonych przyczynkach przewijają się trzy aspekty, tzn. formy religijności, przemiany wewnątrz Kościoła, jak również relacja między religią a społeczeństwem i kulturą. Punktem wyjścia prezentowanych studiów jest spojrzenie na Kościół jako instytucję, w ramach której podejmowane są różnorakie aktywności nakierowane na pogłębienie dotychczasowego dialogu. Spektrum tematyczne obejmuje opracowania od zasadniczo historycznych i (religijno-)socjologicznych poprzez problematykę religio-, kulturo- oraz literaturoznawczą, aż po przyczynki z dziedziny teologii.

Keywords:
  • deutsch-polnische Versöhnung
  • Religion
  • Kulturtransfer
  • Katholizismus
  • Kirche

KAUFOPTIONEN

45.00 €
auf Lager
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
cover cover cover cover cover cover cover cover cover