MENÜ MENÜ  

cover

Metoda projektów w nauczaniu jcęzyka polskiego jako obcego. Od teorii do praktyki

Thematicon, Bd. 20

K. Filipowicz-Tokarska (Hrsg.)

ISBN 978-3-8325-3577-3
212 pages, year of publication: 2014
price: 36.00 €
Metoda projektów w nauczaniu jcęzyka polskiego jako obcego. Od teorii do praktyki
The book Project Method in Teaching Polish as a Foreign Language. From theory to practice edited by Ksymena Filipowicz-Tokarska focuses on the issues related to teaching Polish as a foreign language using the project method. The topics comprised in the publication have been divided into two groups. The first part proposes the processive approach to the project method, showing the possibilities of transformations related to its application. The second part of the book presents the texts written by academic teachers who use the project method in their work. The distinguishing feature of the presented ideas is their diversity, which prompted the choice of teaching materials. We will find here texts on theatre and culture projects, an original idea of so called Philological May Meetings inspired by gelodidactics, as well as a proposal to apply the discussed method in teaching hearing impaired persons.

Książka Metoda projektów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Od teorii do praktyki pod redakcją Ksymeny Filipowicz-Tokarskiej koncentruje się wokół problematyki nauczania języka polskiego jako obcego metodą projektów. Publikacja obejmuje treści podzielone na dwie grupy. Pierwsza część proponuje procesualne spojrzenie na metodę projektów, pokazując możliwość przeobrażeń związanych z jej zastosowaniem. W drugiej części książki umieszczone zostały teksty lektorów z uczelni wyższych wykorzystujących w swojej pracy metodę projektów. Cechą szczególną zgrupowanych prezentacji jest różnorodność, w duchu której nastąpił dobór materiału dydaktycznego. Znajdziemy tu opracowania dotyczące działań teatralnych, projektów kulturowych, opis autorskiego pomysłu tzw. Majówek Filologicznych inspirowanych gelotodydaktyką, jak i propozycję zastosowania omawianej metody w nauczaniu osób z wadą słuchu. W NZANIU

Keywords:
  • Polish as a Foreign Language
  • Project Method
  • Polnisch als Fremdsprache
  • Lehrmethoden

BUYING OPTIONS

36.00 €
only 2 in stock
cover cover cover cover cover cover cover cover cover